Ziekenhuis Gelderse Vallei neemt triagesysteem in gebruik

woensdag 24 juni 2015, Tijd 9:50 uur

Ziekenhuis Gelderse Vallei neemt het triagesysteem van MI Consultancy in gebruik. Het systeem werkt volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS) en ondersteunt de SEH-afdeling bij het bepalen van de urgentie.

Ziekenhuis Gelderse Vallei gebruikt al jaren de SEH-module van MI Consultancy. NeoZis SEH is speciaal ontwikkeld om overzicht te houden op de afdeling. NeoZis SEH bestaat uit de onderdelen triage en trace­ring, die volledig geïntegreerd zijn in het EPD. De patiëntgegevens op de SEH-afdeling worden direct op een betrouw­bare, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier digitaal vastgelegd. De afgelopen maand heeft het ziekenhuis de Nederlandse Triage Standaard (NTS) in gebruik genomen.

Het bepalen van de urgentie, de triage, gebeurt vanaf heden dus middels de NTS. Dit is een landelijke, geautoriseerde standaard voor de acute zorgketen. Het doel is om één uniforme taal te gebruiken in de spoedketen waardoor de samenwerking tussen huisartsenposten, ziekenhuizen en ambulancediensten eenvoudiger en efficiënter wordt.

Tot voor kort voerde Ziekenhuis Gelderse Vallei de triage uit volgens de Boston/ESI. Het werken met de nieuwe triagemethodiek vraagt van de SEH-medewerkers een andere werkwijze. Bij de NTS wordt aan de hand van de ingangsklacht de triagecriteria bepaald. Dit leidt vervolgens tot een urgentiescore en een advies voor mogelijke vervolgacties. Als pluspunt ten opzichte van de oude systematiek start de NTS altijd met een set met ABCD-triagecriteria om de ernstigste spoedgevallen eruit te filteren.

Het ziekenhuis werkt intensief samen met de huisartsenpost (HAP). Ook de huisartsenpost maakt gebruik van de NTS. De systemen van het ziekenhuis en de HAP zijn nauw met elkaar geïntegreerd. Door de samenwerking tussen beide partijen wordt acute zorg van hoge kwaliteit geleverd.

Geplaatst door Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Bron: aangeleverd door http://www.miconsultancy.com/