Tijdige ondersteuning kan overbelasting bij mantelverzorgers voorkomen

maandag 16 maart 2015, Tijd 12:13 uur

Door de wijzigen in de langdurige zorg van begin dit jaar en de vergrijzing in onze maatschappij groeit ook het aantal mensen die voor een dement familielid zorgt. Henk Kraijo heeft een  proefschrift geschreven waarop hij 13 maart 2015 is gepromoveerd aan het UMC Utrecht, dat als mantelzorgers tijdig professionele ondersteuning krijgen zij hun zorgtaken veel langer kunnen volhouden en crisisopname in het verpleeghuis op die manier kan worden voorkomen.

In zijn onderzoek heeft Henk Kraijo 223 mantelzorgers in het Gooi- en Vechtstreek gevraagd hoe lang zij denken hun zorgtaken te kunnen volhouden en het bleek dat een groot gedeelte van de ondervraagde hier een tijdgrens aan konden geven.

Een crisisopname kwam vooral voor als mantelzorgers dachten dat zij minder dan 6 maanden hun zorgtaken hoefde te doen, maar wanneer dit langer bleek te zijn doordat er bijvoorbeeld nog geen plaats beschikbaar was in het verpleeghuis raakte zij overbelast en konden de zorg niet meer geven.

Om die reden heeft Henk Kraijo het concept ‘volhoudtijd’ ontwikkeld. Het doel hiervan is om vast te stellen hoe lang de periode is dat mantelzorgers de zorg denken te kunnen leveren en welke ondersteuning zij hierbij nodig hebben. Tijdens de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken” moeten deze zaken worden besproken en moeten professionele zorgverleners die signalen oppakken. Het toepassen van de volhoudtijd moet er voor waken dat de mantelzorger een hogere kwaliteit van leven hebben en langer voor hun naaste met dementie kunnen zorgen tegen lagere kosten. Achmea heeft om die reden het concept al opgenomen in haar dementiebeleid.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Lees meer bij Zuster Jansen