Studiedag GGZ in de wijk

dinsdag 02 juni 2015, Tijd 17:57 uur

De zorg voor ‘verwarde mensen’ in de wijk moet beter

De psychiatrie is volop in beweging. Opvangplekken in psychiatrische klinieken worden afgebouwd, terwijl de zorg thuis voor mensen met psychiatrische aandoening nog niet voldoende is opgebouwd. Psychiatrische cliënten dreigen tussen wal en schip te vallen. Ongewenste gevolgen als verwaarlozing, verslavingsproblematiek, verwarde mensen en geweld op straat zijn aan de orde van de dag.

Aandacht voor psychiatrie in de wijk

Diverse instanties raken bij deze problematiek betrokken; gemeenten, politie, woningcorporaties, huisartsen, thuiszorgorganisaties, opvang- en dagactiviteitencentra. Ook wordt er een groter beroep gedaan op de informele zorg en de mantelzorg nu psychiatrische patiënten langer thuis blijven wonen, terwijl deze groep door jarenlange problematiek niet of nauwelijks een netwerk heeft. Wat vraagt dit van de betrokken professionals en instanties? Hoe krijg je de doelgroep in beeld, wat zijn goede benaderingsmethodieken, hoe zorg je voor adequate dagbesteding en ondersteuning vanuit de wijk?

Gelukkig gebeurt er al veel op dit gebied; naast onderzoek en speciale projecten zijn er diverse goede initiatieven opgestart. Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, politie en woningcorporaties werken in de wijk steeds meer samen om de ondersteuning van mensen met een psychiatrische aandoening te verbeteren. Deze ontwikkelingen staan centraal tijdens deze studiedag.

De Studiedag GGZ in de wijk organiseert StudieArena i.s.m. het kenniscentrum Aedes-ActiZ, het Trimbos-instituut en het NKOP en vindt plaats op 28 september 2015 in De Werelt in Lunteren. Naast een boeiend plenair programma kunnen de deelnemers hun eigen programma samenstellen door een keuze te maken uit 7 inspirerende sessies. De studiedag wordt afgesloten met een ‘open space’ discussie. In continue wisselende groepjes of 1 op 1 kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen met collega’s van andere organisaties.

Het complete congresprogramma staat op: www.studiearena.nl.

Geplaatst door: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Lees meer bij Zuster Jansen