Ruim vijf miljoen euro verlies LangeLand Ziekenhuis

maandag 01 juli 2013, Tijd 8:04 uur

Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer heeft een verlies van ruim vijf miljoen euro geleden in 2011. Ook in 2012 zal er een verlies worden geleden maar de verwachtingen zijn er dat het ziekenhuis in de nabije toekomst weer financieel gezond worden. Deze positieve toekomst wordt gebaseerd op gesprekken die momenteel lopen met potentiele samenwerkingspartners. Ook de accountant van het ziekenhuis is positief, ondanks de enorm slechte cijfers van het verleden.

De directie vindt het belangrijk dat er een basisziekenhuis blijft in Zoetermeer en heeft vertrouwen in het plan voor de toekomst. Zij hebben geleerd van de huidige situatie die zijn oorsprong heeft in 2010. Er is toen te weinig aandacht geweest voor werkkapitaal waardoor de lopende investeringen een te grote aanslag waren op de beschikbare financi

Ruim vijf miljoen euro verlies LangeLand Ziekenhuis

Tijd 8:04 uur

Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer heeft een verlies van ruim vijf miljoen euro geleden in 2011. Ook in 2012 zal er een verlies worden geleden maar de verwachtingen zijn er dat het ziekenhuis in de nabije toekomst weer financieel gezond worden. Deze positieve toekomst wordt gebaseerd op gesprekken die momenteel lopen met potentiele samenwerkingspartners. Ook de accountant van het ziekenhuis is positief, ondanks de enorm slechte cijfers van het verleden.

De directie vindt het belangrijk dat er een basisziekenhuis blijft in Zoetermeer en heeft vertrouwen in het plan voor de toekomst. Zij hebben geleerd van de huidige situatie die zijn oorsprong heeft in 2010. Er is toen te weinig aandacht geweest voor werkkapitaal waardoor de lopende investeringen een te grote aanslag waren op de beschikbare financi