PGB komt terug en verzorging gaat naar gemeenten in nieuwe Kabinet

dinsdag 30 oktober 2012, Tijd 12:40 uur

Het PGB komt terug en de verzorging gaat naar gemeenten in het nieuwe Kabinet van VVD en PvdA. Voor thuiszorg en zorg voor mensen met een chronische ziekte of beperking komt er “zorg dichtbij mensen”. Het zal een nieuwe gemeentelijke voorziening zijn waarin 750 miljoen euro zit.

Het Kabinet wil de AWBZ gaan vervangen voor een landelijke voorziening vanaf zorgzwaartepakket 5.  Hierin zit de zorg voor intramurale ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zorg in Natura (ZIN) als PGB zullen straks onderdeel uitmaken van deze voorziening, waarbij er een zeer ruime beleidsvrijheid komt voor gemeenten. Verder komt er een extra potje van 250 miljoen euro voor wijkverpleegkundigen in 2017.

Diederik Samsom en Mark Rutte hopen dat een verbetering komt van kwaliteit van geleverde zorg ondanks de bezuinigingen op de zorg.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen