Neo ZIS|EPD integreert Elektronisch Voorschrijven

donderdag 30 april 2015, Tijd 13:59 uur

MI Consultancy, leverancier van Neo ZIS|EPD heeft een nieuw Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) in haar EPD geïmplementeerd. NeoZis EVS maakt het digitaal voorschrijven van geneesmiddelen mogelijk en ondersteunt de gebruikers bij het maken van complexe medicatiebeslissingen. Met NeoZis EVS wordt de patiëntveiligheid vergroot en het medicatieproces veiliger en efficiënter.

NeoZis EVS levert een belangrijke bijdrage aan het veiliger maken van het medicatieproces. Door het toepassen van medicatiebewaking draagt het EVS bij aan de medicatieveiligheid door onveilige situaties tijdens het voorschrijven te signaleren.

Consultant Eline Klop: ‘NeoZis EVS voldoet aan de KNMG Richtlijn Elektronisch Voorschrijven en in het systeem is beslissingsondersteunende technologie geïntegreerd die waarschuwt voor ongewenste combinaties van geneesmiddelen, allergieën en contra-indicaties. Ook bij foutieve doseringen voor geslacht, lengte, leeftijd en gewicht wordt gewaarschuwd. NeoZis EVS geeft automatisch een melding als een onveilige situatie zich voordoet.’

NeoZis EVS is onderdeel van Neo ZIS|EPD. De integratie van het EVS in Neo ZIS|EPD zorgt voor een complete ondersteuning van het werkproces. Er wordt gewerkt in één werkomgeving, één geïntegreerd systeem. Artsen schrijven direct voor vanuit het EPD en hoeven niet bij verschillende systemen in te loggen. In het EPD is te zien wat voor medicatie is verstrekt, de actuele medicatie komt direct in de brief naar de huisarts en het medicatieprofiel wordt snel gedeeld met geautoriseerde collega’s en specialismen. Er is op elk moment volledig inzicht in de medicatiegegevens van een patiënt. De kwaliteit van zorg wordt verbeterd en de patiëntenzorg is volledig gestroomlijnd.

Geplaatst door Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Bron: http://www.miconsultancy.com/

Lees meer bij Zuster Jansen