Mogelijk eigen bijdrage GGZ toch van tafel

dinsdag 04 december 2012, Tijd 13:19 uur

Deze week zullen de PvdA en de VVD een motie indienen tegen het schrappen van de eigen bijdrage in de GGZ.  Er dient goed gekeken te worden naar een alternatief.  Zoals de maatregel nu is stigmatiseert deze psychische stoornissen en bovendien zijn de uitvoeringskosten veel te hoog in deze opzet.

Eerder was er al sprake van dat de eigen bijdrage in de GGZ zou komen te vervallen. In het nieuwe regeerakkoord is de eigen bijdrage in een andere vorm weer teruggekomen.  Het voorstel van het Kabinet is om een procentuele bijdrage te rekenen voor eerstelijns GGZ en tweedelijns GGZ.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Lees meer bij Zuster Jansen