Loze ambulanceritten toegenomen

maandag 30 maart 2015, Tijd 8:25 uur

Uit onderzoek van de RIVM in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat er een flinke toename is van het aantal loze ambulanceritten, met name tussen 2010 en 2013. Wanneer een ambulance opgeroepen wordt, uitrijd maar geen zorg hoeft te verlenen spreekt men van loze ambulanceritten.

De grootste stijging was zichtbaar in 2013, toen rukten ruim 44 duizend keer de ambulance uit voor niets, een stijging van 27 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat is ongeveer vijf procent van het totaal aantal ambulanceritten. Er is over het algemeen een stijging van het aantal ambulance ritten, met name de bevolkingsgroei en vergrijzing zijn hiervan de oorzaak.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen