Landelijk Congres Burger- en Cliëntenparticipatie Wmo 2015

dinsdag 12 november 2013, Tijd 14:39 uur

Met de Wmo 2015 krijgen gemeenten nog meer taken op het gebied van zorg en welzijn dan voorheen. Nieuwe doelgroepen, met hun eigen mogelijkheden en beperkingen zijn aangewezen op ondersteuning van de gemeente, het eigen netwerk en de buurt. Kwetsbare burgers willen gemeentelijk Wmo-beleid mee kunnen bepalen. Zeker nu er veel voor hen verandert door de decentralisaties. Gemeenten hebben hier ook belang bij, want burgers weten hoe beleid in de praktijk uitwerkt. Maar wat zijn geschikte participatievormen en tools om burgers te betrekken? Welke mogelijkheden zijn er om nieuwe doelgroepen te bereiken? En welke innovaties zijn er om die burgerparticipatie optimaal te benutten?

Deze vragen en thema’s komen aan bod tijdens het Landelijk Congres Burger- en Cliëntenparticipatie Wmo 2015. Het congres wordt georganiseerd door StudieArena in samenwerking met MOVISIE en AVI (Aandacht voor Iedereen) en vindt plaats op 13 februari 2014 in De Observant in Amersfoort.

Als we het over participatie van burgers hebben, bieden instrumenten als Wmo-en cliëntenraden, brede participatieraden en wijkplatforms zeker mogelijkheden. Maar burger en cliëntenparticipatie gaat verder dan dat. Het gaat over een gelijkwaardiger verhouding tussen overheid en burgers, waarbij dialoog en ontmoeting centraal staan en zowel burgers als ambtenaren en bestuurders worden uitgenodigd te participeren. Dit vraagt om initiatief om naar buiten te treden, ontmoetingen met mensen te organiseren en nieuwe vormen van participatie te vinden.

Het congresprogramma biedt voor zowel gemeenten, als Wmo- en cliëntenraden en zorg- en welzijnsorganisaties de gelegenheid kritisch mee te denken over de mogelijkheden van burger- en cliëntenparticipatie in het kader van de transitie naar de Wmo 2015. Maar de deelnemers krijgen ook verschillende praktijkvoorbeelden en methoden gepresenteerd om een diversiteit aan burgers op uiteenlopende manieren te betrekken en deze in de  praktijk met elkaar op te pakken.

Het complete congresprogramma is terug te vinden op de website www.studiearena.nl, met daarbij tevens de mogelijkheid tot inschrijving.

Bron: Studie Arena

Lees meer bij Zuster Jansen