Landelijk Congres Bewegen in de Langdurige Zorg

woensdag 05 maart 2014, Tijd 9:29 uur

Mensen afhankelijk van langdurende zorg bewegen veel te weinig. Het schiet er vaak bij in om hen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Daardoor worden zij minder zelfredzaam en verzwakt hun lichamelijke en geestelijke conditie en worden zij sneller afhankelijk van intensieve hulp. Aandacht is nodig op alle beweegterreinen en door alle beroepsgroepen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat hier vanaf 2015 op toezien.

StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ organiseren i.s.m. de Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 12 mei 2014 het Landelijk Congres Bewegen in de Langdurige Zorg.

Voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, bewoners van instellingen voor gehandicaptenzorg en thuiswonende kwetsbare ouderen is het van belang dat zij meer gaan bewegen. Wij bieden de deelnemers een gevarieerd congresprogramma waarin vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk worden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

Dit congres kenmerkt zich door de vele disciplines die elkaar ontmoeten en inspireren. Alle beweegvormen komen tijdens het congres aan bod: preventief, recreatief, functioneel en therapeutisch bewegen. Speciale aandacht gaat uit naar de vraag hoe bewegen in de dagelijkse zorg meer kan worden gestimuleerd.

Zowel het plenaire ochtend- als middagprogramma wordt geopend door toonaangevende sprekers. Daarnaast zijn er 24 inspirerende deelsessies, verdeeld over twee rondes. Hieruit kunnen de deelnemers hun eigen congresprogramma samenstellen met uiteenlopende werkvormen. Ook is er een uitgebreide informatiemarkt.

Het complete congresprogramma staat op www.studiearena.nl, waar deelnemers zich eenvoudig online kunnen inschrijven. Voor een impressie van het afgelopen congresprogramma zie: <YouTube>.

Geplaatst door: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Lees meer bij Zuster Jansen