Kosten basisverzekering ongeveer 2100 euro

maandag 11 maart 2013, Tijd 9:47 uur

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de zorgverzekeraars in 2010 gemiddeld 2100 euro per persoon uitkeerde aan zorg. De gemiddelde kosten voor vrouwen lag zo’n 220 euro hoger dan bij mannen, dat komt door de extra kosten die zij maken als ze zwanger zijn, bijvoorbeeld verloskundige of kraamzorg. Op hogere leeftijd maken mannen meer zorgkosten, zij worden vaker opgenomen in het ziekenhuis.

Ziekenhuiszorg is goed voor meer dan de helft van de zorgkosten van de basisverzekering, ongeveer 54 procent. Zowel medicijnen als geestelijke gezondheidszorg zijn goed voor 12 procent van de kosten. Uit de cijfers blijkt tevens dat lage inkomens en mensen van niet-westerse afkomst ongeveer 1,5 keer zoveel zorgkosten declareren dan de hoge inkomens.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen