Door screening minder longkankerdoden mogelijk

maandag 06 januari 2014, Tijd 9:23 uur

Uit een Amerikaans-Nederlands onderzoek is gebleken dat het aantal mensen dat jaarlijks sterft aan longkanker sterk kan dalen. Rokers en ex-rokers zouden jaarlijks een CT-scan moeten laten maken, aldus de onderzoekers. De winst die daarmee te halen valt is dermate groot, dat zij pleiten om deze screening op longkanker in te voeren. Screening zou goed werken omdat de ziekte vrijwel altijd veroorzaakt wordt door roken en omdat patiënten vaak te laat klachten krijgen.

Zes jaar geleden is er al eens onderzoek gedaan door het Rotterdamse Erasmus MC. Ongeveer vijftienduizend rokers en ex-rokers doen mee aan dit onderzoek waarvan de helft vier keer een CT-scan kreeg. Over twee jaar moet duidelijk worden of de screening heeft geleid tot een daling van het aantal patiënten met longkanker die overlijden.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen