Deel AWBZ wordt LIZ

vrijdag 11 oktober 2013, Tijd 8:45 uur

Door de huidige herinrichting van de zorg worden een aantal zaken vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswe en naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Enkel de zwaarste en langdurige zorg zou binnen de AWBZ blijven bestaan. Deze taken gaan echter over naar de nieuwe wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ). Dit wetsvoorstel is openbaar gemaakt door Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is niet positief en heeft er geen vertrouwen in dat de LIZ leidt tot een eenvoudig systeem met minder administratieve lasten. Volgens VGN moet de langdurige intensieve zorg ondergebracht worden in een collectieve verzekering. VGN zal een politieke lobby starten en onderzoeken of een coalitievorming mogelijk is met Zorgverzekeraars Nederland, Actiz en cli

Deel AWBZ wordt LIZ

Tijd 8:45 uur

Door de huidige herinrichting van de zorg worden een aantal zaken vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswe en naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Enkel de zwaarste en langdurige zorg zou binnen de AWBZ blijven bestaan. Deze taken gaan echter over naar de nieuwe wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ). Dit wetsvoorstel is openbaar gemaakt door Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is niet positief en heeft er geen vertrouwen in dat de LIZ leidt tot een eenvoudig systeem met minder administratieve lasten. Volgens VGN moet de langdurige intensieve zorg ondergebracht worden in een collectieve verzekering. VGN zal een politieke lobby starten en onderzoeken of een coalitievorming mogelijk is met Zorgverzekeraars Nederland, Actiz en cli