Congres Palliatieve Zorg en Psychiatrie

dinsdag 13 augustus 2013, Tijd 11:00 uur

Palliatieve zorg aan mensen met een psychiatrische achtergrond stelt hulpverleners vaak voor extra complexe problemen. Het Landelijk Congres Palliatieve Zorg en Psychiatrie is bedoeld om de kloof tussen palliatieve zorg en psychiatrische zorg te overbruggen. Het programma wordt georganiseerd door StudieArena in samenwerking met het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) van het Trimbos-instituut en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en vindt plaats op maandag 7 oktober 2013 in De Werelt in Lunteren.
Veel psychiatrische cli

Lees meer bij Zuster Jansen