CDA wil aanpak pesten in verpleeghuizen

woensdag 29 juli 2015, Tijd 9:03 uur

Als het aan politieke partij het CDA ligt wordt het pesten in zorginstellingen de kop ingedrukt. In de gemeenteraad van Den Haag heeft het CDA kenbaar gemaakt en gevraagd aan het stadsbestuur van Den Haag, wat hun beleid is inzake het pesten en wat Haagse verzorgingshuizen hieraan doen.

In 2011 heeft het Nationaal Ouderenfonds een pestprotocol opgesteld voor zorginstellingen in Nederland.

Pesten van ouderen in zorginstellingen dient een gerichte landelijke aanpak. Veel ouderen worden buitengesloten en hebben te maken met vereenzaming en verdriet. Bekend is dat ouderen in zorginstellingen veel roddelen, nare opmerkingen maken, schoppen onder tafel, soms verbaal agressief zijn en andere ouderen buitensluiten bij traktaties, evenementen en partijen.

Het CDA wil dit groots aanpakken.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen