Alternatieven voor dwang niet benut door GGZ

donderdag 13 juni 2013, Tijd 7:52 uur

Uit een onderzoek van het Timbos-instituut is gebleken dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te weinig alternatieven toepast voor dwang. Daarnaast geeft een meerderheid van de mensen met langdurige en ernstige psychische klachten aan dat zij ontevreden zijn over het contact met de hulpverlening tijdens een periode van dwang. Zij stellen dat er bijvoorbeeld geen enkele uitleg is gegeven over het doel van de dwangmaatregel. Wanneer dit gesprek wel is gevoerd werd dat vaker achteraf dan vooraf gedaan.

Het Landelijk Platform GGZ heeft in 2009 al adviezen verspreid binnen de ggz-sector. Met name over het terugdringen van dwang en drang in de psychiatrische instellingen. Zij roepen de instellingen alsnog actie te ondernemen om de dwangverpleging terug te dringen. Het draagvlak voor alternatieve maatregelen zoals 1-op-1 begeleiding of High Intensive Care is groot onder de ggz-pati

Alternatieven voor dwang niet benut door GGZ

Tijd 7:52 uur

Uit een onderzoek van het Timbos-instituut is gebleken dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te weinig alternatieven toepast voor dwang. Daarnaast geeft een meerderheid van de mensen met langdurige en ernstige psychische klachten aan dat zij ontevreden zijn over het contact met de hulpverlening tijdens een periode van dwang. Zij stellen dat er bijvoorbeeld geen enkele uitleg is gegeven over het doel van de dwangmaatregel. Wanneer dit gesprek wel is gevoerd werd dat vaker achteraf dan vooraf gedaan.

Het Landelijk Platform GGZ heeft in 2009 al adviezen verspreid binnen de ggz-sector. Met name over het terugdringen van dwang en drang in de psychiatrische instellingen. Zij roepen de instellingen alsnog actie te ondernemen om de dwangverpleging terug te dringen. Het draagvlak voor alternatieve maatregelen zoals 1-op-1 begeleiding of High Intensive Care is groot onder de ggz-pati